Về trang chủ
FXCE LLC là một công ty dịch vụ tài chính ở Saint Vincent và Grenadines theo Đạo luật Tập đoàn Kinh doanh, với giấy phép đăng ký số 357 LLC 2020.

Cảnh Báo Rủi Ro Chung:
Giao dịch các công cụ tài chính có đòn bẩy như ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, và các sản phẩm khác ẩn chứa rủi ro. Bạn có thể mất một phần hoặc tất cả khoản đầu tư ban đầu của mình. Điều này có thể không phù hợp với nhiều nhà đầu tư. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro, cân nhắc mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và sở thích của mình. Bạn nên cẩn thận quản lý rủi ro của bạn và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết. Điều quan trọng là bạn cần xem xét Thỏa thuận khách hàng và Chính sách bảo mật trước khi quyết định sử dụng bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.

Tuyên bố miễn trừ
Trước khi quyết định tham gia vào thị trường Forex, bạn nên xem xét cẩn thận mục tiêu đầu tư, mức độ kinh nghiệm và khẩu vị rủi ro của mình. Quan trọng nhất, đừng đầu tư số tiền mà bạn không thể để mất.

Có rủi ro đáng kể trong bất kỳ giao dịch ngoại hối bao gồm nhưng không giới hạn: đòn bẩy, uy tín tín dụng, quy định hạn chế và biến động thị trường có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá cả hoặc tính thanh khoản của một cặp tiền tệ hoặc giá trị tiền tệ.

Có những rủi ro liên quan đến việc sử dụng hệ thống giao dịch dựa trên Internet bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối Internet. Bất kỳ ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả hoặc thông tin khác có trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. FXCE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. FXCE đã thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web. Nội dung trên trang web này có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Trong mọi trường hợp, FXCE sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào toàn bộ hoặc một phần gây ra, do hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến sản phẩm phái sinh, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên.

Các khu vực bị hạn chế: FXCE không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Xem thêm